Vormgeving

Inhoud en vorm zijn disciplines die in Nederland behoorlijk gescheiden zijn. Vormgevers en tekstschrijvers hebben hun eigen bureau’s en studio’s en ook op redacties zelf staan er vaak muren tussen tekst- en vormgeefafdelingen. Armand is opgeleid en heeft ervaring in beide disciplines en doe het ook allebei met evenveel passie, inzet en plezier. ‘Een waar woord’ kan daardoor vorm en inhoud samen invullen. Dat maakt lijnen kort en scheelt dus tijd en geld.