In opdracht

Grotere bedrijven of verenigingen danwel stichtingen hebben soms een complexere boodschap die het waard is verspreid te worden. In dat geval volstaat een folder of website niet en wil de klant een compleet (e)book om onder zijn eigen doelgroep te verspreiden. ‘Een waar woord’ kan die boeken schrijven, redigeren en zelfs vormgeven. We verzorgen tevens het contact met een eventuele drukker.

Cover_verslagen_web

In opdracht van EMN Expertise schreven we het boek (Ver)slagen. Een handboek voor slachtoffers met ernstig letsel. Die weten vaak niet of nauwelijks de weg in het oerwoud van medisch en juridisch jargon. Ze voelen zich onbegrepen, in de steek gelaten, gemangeld door het systeem. Ze weten vaak niet dat hun letselschadedossier zich maanden, soms wel jaren, kan voortslepen. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat slachtoffers juist baat hebben bij een soepele afwikkeling.

(Ver)slagen. is geschreven om ze houvast te bieden, voor te lichten en af en toe bemoedigend toe te spreken. Want het besef dat ze zelf een belangrijke rol kunnen spelen in hun eigen herstel maakt dat veel slachtoffers sneller en duurzamer herstellen. Waardoor ze niet langer aan de zijlijn van hun leven hoeven staan, maar weer kunnen meedoen in de maatschappij.

Lees hier een preview van het eerste hoofdstuk.